Over Marian de Waij

Al 27 jaar een bevlogen docent in het mbo onderwijs en is nog lang niet uitgeleerd.

Het Inspiratiemodel toegelicht.

Door Ad Goverde.
Inspiratiemodel vergroten

IM3L

Inspiratiemodel lerend team, leercirkel ter ondersteuning van de masterdocent in relatie tot de  leercyclus voor professionele teams en de drie kerncompetenties: onderzoeken, inspireren, ondernemen.

De masterdocent kan diverse rollen vervullen in een organisatie. De rollen kunnen enkelvoudig zijn maar de kracht van de masterdocent ligt verscholen in de koppeling van rollen. De drive van de masterdocent vindt zijn oorsprong in PASSIE voor onderwijs, AANDACHT voor de cursisten, eigen ontwikkeling (“Groeien als mens”) en KWALITEIT. Kwaliteit maak je niet alleen, kwaliteit hangt samen met de organisatie. De organisatie bestaat uit de directie, units, opleidingen en teams. Je hebt niet op alle onderdelen evenveel invloed maar dat is een zaak van ondernemen en organiseren. Het niveau waar je het meeste invloed op hebt is het klasniveau maar ook daar kun je kwaliteit niet alleen maken. Wat vandaag in de klas werkt, kan morgen leiden tot mislukking door bijvoorbeeld veranderde regelgeving uit de organisatie of vanuit het ministerie van onderwijs.

De wereld verandert, de cursist verandert en de docenten veranderen. Onderwijs wordt gemaakt door mensen, voor mensen en is bedoeld om te veranderen, met genoegen denk ik terug aan het sabeltand- en vuistbijlcollege (Snoek 2012).

De kracht van de organisatie ligt in ons tijdsgewricht niet in de financiën, maar in het lerend vermogen van de organisatie en zijn medewerkers (Diepenveen, 2005). Diepenveen haalt Dixon (1999) aan die een prachtige uitspraak doet over leren:  “Leren –niet de kennis zelf– is van cruciaal belang. Kennis is het resultaat van leren en is niet vaststaand maar moet voortdurend worden herzien en bijgewerkt”. Dat herzien en bijwerken is tot nu toe vooral ons werk voor de klas geweest. Vanaf nu geldt dat herzien en bijwerken ook voor de overige rollen die we binnen de organisatie gaan vervullen.

Het inspiratie model heeft tot doel de masterdocent te helpen bij de invulling van zijn of haar rol, omdat op een wijze te doen die het lerend vermogen van het team: induceert, uitlokt, inspireert en ondersteunt.

De inspiratie voor de leercirkel is vermoedelijk ( van der Hilst is daar zelf niet duidelijk over) te vinden in het werk van Kolb (1984) en de verschillende publicaties van de vijf disciplines van Peter Senge (1992, Senge, Kleiner, Roberts, Ros, & Smith, 1998, Senge, Cambron-Mccabe, Lucas, Smith, Dutton, & Kleiner, 2008).
Terwijl Senge de volgorde van de vijf disciplines vrij laat, mist van der Hilst als docent in schoolleiderschap de organisatie van de disciplines. Roberts, Ros, & Smith (1998 in Senge et al,1998) lossen dat op met de leercirkel van Kolb(1984) die zich richt op leren door ervaring en creëren daarnaast (Senge et al, 1998 p. 52) een complexe leercyclus voor teams. De gebruikte leercirkel voor professionele teams vind daar waarschijnlijk zijn oorsprong.

Senge (1992)
Teamleren is geen eenvoudige opgave, niet zelden is de som van de individuele intelligenties lager dan de individuele intelligentie. Het lerende team zou die paradox moeten kunnen oplossen. Senge belooft dat als het team werkelijk leert, ook de persoonlijke groei van de deelnemers veel sneller zal verlopen. De lat ligt hoog, zowel in belofte als doel want wat betekent werkelijk leren precies? Het idee van de leergroep is, dat als ergens een lerend team mogelijk moet zijn dan is het een school, een organisatie die gericht is op leren. De beloning als het werkt is een prettige werkomgeving, professionaliteit en een lagere ervaren werkdruk (flow?)

Inspiratiemodel downloaden

Literatuur:
Diepeveen, A. (2005). Leren, kennis en organisatie. Ik (Intellectueel kapitaal) (1), 18-23.
Dixon, N. (1999). De organisatie-leercyclus, hoe we collectief kunnen leren. (T. H.J.Tromp, Vert.) Amsterdam: Nieuwezijds.
Kolb, D. (1984). Experimential learning: experience as the source of learning an developing. New Jersey: Enelewood Cliffs.
Senge, P. (1992). De vijfde discipline. (A. Westendorp- Kauffmann, Vert.) Schiedam: Scriptumbooks.
Senge, P., Cambron-Mccabe, N., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J., & Kleiner, A. (2008). Lerende scholen. (R. Boissevain, & A. Kuijk, Vert.) Den Haag: Academic Service.
Senge, P., Kleiner, A., Roberts, C., Ros, R., & Smith, B. (1998). Het vijfde discipline praktijkboek. (T. (. Rozenboom, Vert.) Schoonhoven: Academic Service.
Snoek, M. (2012, feb 10). Hoorcollege Perspectieven op schoolontwikkeling en -innovatie. Amsterdam: CNA.
Van der Hilst, B. (2012). Teamvorming begin er niet aan! Van twaalf tot achtien (2), 13-23.