Leercirkel voor professionele teams.

Uitgelicht

Het lerend vermogen van een organisatie wordt  bepaald door de opbouw van de organisatie en door de kwaliteit van de teamleerprocessen zoals deze binnen de in de organisatie functionerende (kern)teams plaatsvinden (Van der Hilst, 2010).

De kwaliteit van teamleerprocessen (het lerend vermogen van teams) wordt bepaald door de mate waarin de procesbewaker didactische vaardigheden als onderzoeken, inspireren, ondernemen en innoveren weet toe te passen, dit in combinatie met het gebruik van de leercirkel voor professionele teams.

image001

Leercirkel Van der Hilst (2010)

De leercirkel voor professionele teams ,bestaande uit een 6-tal onderdelen, begint bij de uitvoeringspraktijk(1) om te eindigen met besluiten(6) m.b.t. het aanpassingen van diezelfde uitvoeringspraktijk. Als de praktijk niet veranderd, wordt er niet geleerd door het team!. Daartussen gaat het erom dat er goede data verzameld(2) worden om op te kunnen reflecteren(3). Data kunnen resultaten van leerlingen zijn, maar ook directe waarnemingen van de praktijk, observaties van collega’s, enquêtes, etc. Soms zullen extra inspanningen verricht moeten worden voor het verkrijgen van goede data.

Voor de leercirkel geldt dat iedere fase aan kracht wint door de kwaliteit van de voorgaande. In de lastige fase van het conceptualiseren(4) wordt de reflectie verbonden met theorie, met kennis van de buitenwereld. De verschijnselen worden in een breder perspectief geplaatst. Zoveel mogelijk kennis van de teamleden wordt benut. Soms is de conclusie dat er harder gestudeerd of meer onderzoek gedaan moet worden. Met name in deze fase wordt geprofiteerd van professionaliseringsactiviteiten middels opleidingen, congressen en literatuurstudie.

Vervolgens worden er plannen(5) gesmeed: er worden verbeteringen ontworpen (enkelslag leren), soms veranderingen (dubbelslagleren) en een heel enkele keer een innovatie (drieslagleren). De leercirkel is pas afgerond als deze interventies ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Daarvoor moet het lerende team een besluit(6) nemen en dus ook de bevoegdheid hebben om zo’n besluit te nemen. Waarmee de cirkel rond is. Het lerend vermogen van een organisatie wordt  bepaald door de opbouw van de organisatie.

E.Kos