Begeleiden van kinderen met social media en ICT

Professioneel werken met ICT en sociale media in de kinderopvang en het basisonderwijs
(Manon Osterop, 2012/2013)

Manon Osterop heeft onderzoek gedaan naar welke ICT vaardigheden cursisten van de opleiding Pedagogisch werk en Onderwijsassistenten nodig hebben om ICT en sociale media professioneel te gebruiken in het toekomstige werkveld. Het onderzoek heeft zij gedaan onder cursisten, docenten en het werkveld. Er ligt een uitgebreid literatuuronderzoek als basis van dit onderzoek.

Samenvatting
Informatie zoeken op internet. Online solliciteren, E-mailen, chatten en twitteren, leren op de computer, huiswerk maken, games en ga zo nog maar even door. ICT speelt op steeds meer plekken een belangrijke rol in onze maatschappij en zo ook op school. Cursisten moeten worden voorbereid op het functioneren in een digitale maatschappij. Het onderwijs en de kinderopvang  kunnen niet meer om het gebruik van ICT heen. Het gebruiken van ICT is zowel leerdoel als leermiddel. Deze 21-eeuwse trend vergt heel wat van de leerling, cursist maar ook wat van de leraar. Wat een leraar van zijn leerlingen verwacht, moet hij minimaal zelf beheersen (Voogt, Fisser, & Tondeur, 2010). Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: “Welke ICT vaardigheden  hebben cursisten van de opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistenten van het Nova College nodig om ICT en sociale media professioneel manier te kunnen gebruiken in het toekomstige werkveld”.

Het onderzoek begint met het uitwerken van het theoretisch kader met aansluitend praktijkonderzoek. Het onderzoek is exploratief en zowel kwantitatief als kwalitatief.

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat docenten/begeleiders het volgende aan kennis en vaardigheden nodig hebben om te kunnen werken met ICT en sociale media: “De leraar/begeleider heeft kennis van digitale leermaterialen en middelen en de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen en erkent dat ICT en sociale media kunnen bijdragen aan betere onderwijsopbrengsten”.

Het praktijkonderzoek geeft ondermeer antwoord op de vraag over welke ICT vaardigheden cursisten, docenten en praktijkopleiders beschikken. Cursisten geven aan zichzelf ICT vaardig te vinden. De docenten van de opleiding geven in het afgenomen interview iets anders aan. Volgens de docenten beheersen de cursisten de programma’s die ze gebruiken op de computer onvoldoende.  De cursisten zijn volgens de  docenten wel vaardig op het gebied van sociale media maar zijn zich te weinig bewust van de gedragscodes die daar bijhoren. Respondenten uit de praktijk geven aan dat de cursisten nog onvoldoende ICT-vaardig zijn en zij zelf ook. De docenten van het Nova College geven ook aan onvoldoende ICT-vaardig te zijn. Alle betrokken partijen bij dit onderzoek geven aan onvoldoende in staat zijn om de kinderen/cursisten te begeleiden als ze  werken met ICT en sociale media. Uit de literatuur blijkt dat juist de begeleiding die kinderen/cursisten ontvangen er voor zorgt of een kind kan leren of kan ontspannen met behulp van ICT en social media.

De aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek zijn dat de ICT-vaardigheden een plaats moeten krijgen binnen het curriculum van de opleiding van de onderwijsassistent en de pedagogisch medewerker. Dit is nu nog niet het geval. De ICT vaardigheden kunnen het beste aangeboden worden aan onze cursisten in een leerlijn ICT vaardigheden. Het is de taak van de opleiding om cursisten voor te bereiden op het zo goed mogelijk in het toekomstig werkveld te kunnen functioneren. ICT en social media maken deel uit van het toekomstige werkveld en vragen specifieke vaardigheden van onze cursisten. Daarnaast is het van belang dat de docenten van de opleiding zelf ook ICT vaardig zijn om de cursisten de juiste begeleiding op dit gebeid te kunnen geven. Ook moet dit alles in de praktijk zichtbaar worden zodat onze cursisten kunnen leren in een betekenisvolle situatie.

Lees hier het complete onderzoek
Onderzoek naar functionele inzet ICT en sociale media in de kinderopvang en het basisonderwijs

Bekijk hier de resultaten van de interventie
Professioneel werken met ICT en sociale media

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s