Coachen

Uitgelicht

Coaching van studenten is in het mbo een belangrijke docentenrol. Voor de masterdocent kan deze rol doorgetrokken worden naar het coachen van startende collega’s of gevorderde collega’s die een vervolgopleiding volgen. Masterdocenten krijgen dan naast hun dagelijkse lesactiviteiten de ruimte om als mentor te functioneren voor docenten-in-opleiding. Het kan ook zijn dat de coaching wederzijds is. Docenten nemen dan de taak op zich om elkaar door middel van vormen van collegiale coaching te ondersteunen, om hun onderwijs te verbeteren. Collegiale coaching wordt opgevat als een activiteit waarbij de coach en de gecoachte op vrijwillige basis reflecteren in een één-op-één situatie op het eigen lesgedrag. De coach geeft in de coachingsdialoog de collega feedback op zijn onderwijsgedrag op grond van lesobservaties. In de coachingsdialoog werken coach en gecoachte samen om te reflecteren op de eigen praktijk, om te experimenteren met nieuw lesgedrag, om vaardigheden op te bouwen, uit te breiden en te verfijnen, om ideeën uit te wisselen en problemen op de werkplek op te lossen  (Bergen & Veen, 2004 – 4).

Er zijn verschillende protocollen ontwikkeld om deze intervisie tussen collega-docenten te structureren (bijv. Collegiaal Ondersteund Leren). Vaak vormen concerns van de docenten zelf het startpunt van het coachingstraject. Soms ook zijn ervaren problemen de aanzet tot het coachingstraject, bijv. slechte leerlingresultaten in vergelijking met andere klassen op de school, of leerling-evaluaties van het onderwijs van een docent. Coaching voor zittende docenten hoeft niet alleen gekoppeld te zijn aan de introductie van een onderwijsvernieuwing, maar kan ook deel uitmaken van het personeelsbeleid op de school (Vermunt, 2006). Om dit mogelijk te maken, is er een nieuwe cultuur nodig in de scholen, waarin het individueel autonoom functioneren van docenten wordt vervangen door collegiale samenwerking. (Bergen & Veen, 2004 – 4). De masterdocenten kunnen een belangrijke rol spelen om deze cultuuromslag in gang te zetten.

Geciteerde werken

Bergen, T., & Veen, K. v. (2004 – 4). Het leren van leraren in een context van onderwijsvernieuwingen: waarom is het zo moeilijk? VELON Tijdschrift voor lerarenopleiders, 29-39.

Vermunt, J. (2006). Docent van deze tijd: Leren en laten leren. Utrecht: Oratie universiteit Utrecht.