Interventie – Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten begint binnen de school