Data verzamelen (inspirerend)

Data verzamelen kun je alleen doen maar dat is verre van slim zeker als je dat als een lerend team wilt doen. Je moet dus anderen inspireren tot het doen of mee doen van onderzoek onderzoek in de klas of naar de cijfer ontwikkeling of wat je maar wilt of nodig hebt om je droom waar te maken
Aanwijzingen die van pas komen: Doelen helder maken, onbevooroordeeld reageren of naar de situatie kijken (open mind, neutraal) nieuwsgierig zijn en dat ook uitdragen.
Centrale vraag op deze pagina:
Hoe kan ik andere inspireren tot het doen van onderzoek?
Maar ook zal nodig zijn om te onderzoeken:

 • Welke mentale modellen zijn er.
 • Met welke Weerstanden moet je dealen

Door Marian de Waij

Jan Jutten van stichting ‘duurzaam leren’ geeft in onderstaand artikel praktische handvatten om in de klas te werken met de ‘vijfde discipline’ van Senge. Hij introduceert en pleit voor systeemdenken binnen het onderwijs. Systeemdenken biedt volgens Jutten de mogelijkheid om boeiender onderwijs te geven. Daarnaast geeft hij voorbeelden van hoe je met behulp van systeemdenken in de klas aan het werk kan. De voorbeelden zijn bedoeld voor het basisonderwijs, maar kunnen aangepast worden naar het mbo.

http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/bijlagen/systeemdenken.pdf

In bovenstaande inleiding wordt aangegeven dat het van belang is om mentale modellen die er in een team leven te onderzoeken. Onderstaande informatie is overgenomen van de site http://www.consortgroep.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=109:geen-dag-zonder-mentaal-model&catid=16:weblog&Itemid=24

“Mentale modellen worden gevormd door de “ladder of inference” zoals Chris Argyris die heeft genoemd op en af te lopen:

 1. We selecteren altijd iets uit alle gebeurtenissen om ons heen
 2. We geven daar een betekenis aan
 3. Op basis van die betekenis maken veronderstellingen
 4. Die veronderstellingen vormen de basis voor conclusies
 5. En die conclusies en het gedrag dat er op volgt versterkt onze overtuigingen (“beliefs”)

Inferentieladder van Argerys

(afbeelding toegevoegd door Marian de Waij)

En dat alles vult een soort “automatische piloot” die onze manier van waarneming weer versterkt. En de cirkel is daarmee rond. (zie ook mijn column “hoe vaak loopt u de ladder op?”) We kunnen niet zonder mentale modellen, maar ze kunnen dus ook enorm in de weg zitten. David Hutchens beschrijft in zijn boek “Shadows of the Neanderthal: Illuminating the Beliefs That Limit Our Organizations” (Pegasus 1999) zeven principes van mentale modellen:

 1. Iedereen heeft mentale modellen
 2. Mentale modellen bepalen hoe en wat we zien
 3. Mentale modellen leiden ons denken en gedrag
 4. Mentale modellen maken dat we onze veronderstellingen en gevolgtrekkingen als feiten gaan zien
 5. Mentale modellen zijn altijd incompleet
 6. Mentale modellen beïnvloeden de resultaten die we halen, en versterken zichzelf daarmee
 7. Mentale modellen gaan vaak langer mee dan nuttig is.

Zoals we de wereld om ons heen zien, beïnvloedt hoe we die ervaren. Als we in staat zouden zijn de manier waarop (de bril waarmee) we naar de wereld kijken te veranderen, kunnen we ook tot andere conclusies en acties komen. Zoals Paul Wouters in zijn boek “Denkgereedschap” fraai beschrijft: gebruik je denken als denkgereedschap! In de praktijk van action learning is veel ervaring met mentale modellen, en de manier waarop je kunt leren daar op een meer productieve manier mee om te gaan, bijvoorbeeld:

 • Wees er alert op dat jouw conclusies gebaseerd zijn op jouw overtuigingen en dat ze wel eens niet “de feiten” kunnen zijn
 • Ga eens uit van de veronderstelling dat in je eigen redeneerproces gaten of fouten zitten die je zelf niet ziet
 • Gebruik voorbeelden om te illustreren hoe jij tot je eigen conclusies komt
 • Geef hoorbaar de betekenissen en overtuigingen aan die ja in de redeneringen van anderen hoort, zodat je kunt checken of je ze goed begrijpt
 • Geef de stappen aan in je manier van denken en redeneren
 • Vraag anderen of ze een andere manier zien om de “data” die jij gebruikt te interpreteren
 • Ga er van uit dat anderen tot een andere conclusies kunnen komen omdat ze een andere manier van denken/redeneren hebben
 • Vraag anderen om de gegevens die zij gebruiken en de betekenis die ze er aan geven te expliciteren
 • Vraag anderen om de stappen in hun denkproces toe te lichten

Lees hieronder het prachtige verhaal van de vier grotmannen en de worsteling met hun mentale modellen.”

http://www.consortgroep.nl/images/stories/weblog/schaduwenvandeneanderthaler.pdf

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s