Digitale middelen in het werkveld

Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
(Angelique van Balen, 2012/2013)

Angelique van Balen heeft onderzoek gedaan naar de invloed van digitale middelen op de rol en taken van de Sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Het onderzoek heeft zij gedaan onder cursisten, docenten en het werkveld.

Samenvatting
Professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Waar hebben we het over? Het onderzoek kijkt naar de toepassing van digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media op school en binnen het directe werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Op welke schaal wordt dit in de praktijk al toegepast? Verandert de rol van de hulpverlener in relatie tot de cliënt? Wat betekent dit voor onze cursisten? Hebben zij andere vaardigheden en competenties nodig? Wat wordt er van de opleiding verwacht?

Vragen die eerst vanuit de literatuur worden bekeken met aansluitend een praktijkonderzoek. Het onderzoek is exploratief en zowel kwantitatief en kwalitatief.

Literatuur toont aan dat er inderdaad veel gaande is op het gebied van de digitalisering. Het vraagt een andere houding van de hulpverlener, het vraagt veel op het gebied van schriftelijk taalgebruik. Het biedt kansen voor hulpverlening maar er ontstaat ook een groep mensen die buiten gesloten wordt van diverse vormen van ondersteuning doordat zij niet over toegang tot internet beschikken.

Het praktijkonderzoek heeft zich breed gericht. Op het werkveld, de docenten en de cursisten. In het werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener is een enquête uitgezet die zich met name richtte op welke vormen van digitalisering daar plaatsvinden en in welke mate. Hieruit kwam naar voren dat er een begin is gemaakt met digitale hulpverlening en digitale dienstverlening, maar dat dit nog maar op kleine schaal wordt toegepast. De meeste organisaties zijn wel actief op social media. Zij gebruiken dit voor meerdere doeleinden. Het meest om intern kennis uit te wisselen, de andere toepassingen worden in dit verslag bij de resultaten beschreven.

Onder de cursisten uit het tweede en derde leerjaar van de BOL opleiding en de BBL-cursisten vanuit alle drie de leerjaren van de opleiding sociaal-maatschappelijk dienstverlener is een enquête uitgezet. Het onderzoek richtte zich met name op hun eigen inschatting van hun vaardigheden en competenties op het gebied van hulpverlening en dienstverlening via de computer. Het accent ligt daarbij vooral op schriftelijk contact. Het is opvallend dat cursisten zich erg hoog inschatten als het om deze vaardigheden gaat. Zij geven aan vanuit de opleiding niet voorbereid te worden op het professioneel werken met digitale hulpverlening, digitale dienstverlening en social media.

De docenten zijn via een interview bevraagd. Zij zien de ontwikkelingen op digitaal gebied plaatsvinden en beseffen dat hier ook op school iets mee gedaan moet worden. Zij geven unaniem aan dat er in het specifieke werkveld van de sociaal-maatschappelijk dienstverlener nog maar mondjesmaat iets wordt toegepast. Toch zien zij in de toekomst de ontwikkelingen wel die kant op gaan. Zij willen graag vooraan meelopen in de ontwikkelingen op dit gebied en cursisten afleveren die, ook op digitaal gebied, binnen elke organisatie aan de slag kunnen.

Aanbevelingen die uit het onderzoek voortkomen zijn dat het Nova College op een andere manier aandacht moet geven aan de verschillende digitale toepassingen dan op het moment wordt gedaan. Het onderwijs richt zich nu vooral op algemene ict-vaardigheden en de meeste cursisten beheersen die reeds goed. Het onderwijs moet zich meer richten op de toepassingen van digitale middelen binnen het werkveld. Een goede toepassing van schriftelijk taalgebruik, het taalniveau aanpassen aan de cliënt en helder en duidelijk communiceren zijn belangrijke aandachtspunten. Ook het omgaan met privacy in relatie met digitale middelen is een onderwerp dat zeker de aandacht verdient. Daarnaast moeten ook de docenten zich op dit gebied blijven ontwikkelen. Het volgen van landelijke ontwikkelingen is een absolute must om als school bij te blijven en zo onderwijs aan te kunnen bieden dat onze cursisten optimaal voorbereid op het werkveld en ook op het op een professionele manier werken met digitale middelen.

Lees hier het complete onderzoek
Onderzoek naar professioneel werken met digitale middelen in het werkveld van de Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Bekijk hier de resultaten van de interventie
Posterpresentatie onderzoek digitale middelen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s