Innovatieprocessen in scholen

Innovatieprocessen in scholen

Onderwijsinnovatie wordt niet langer meer gezien als enkel een rationeel gebeuren. Het RDD-model (reseach-development-diffussion) waarin landelijk uitgedachte en ontwikkelde innovaties als hapklare brokken aan docenten aangeboden werden, is achterhaald. Leraren zijn geen kritiekloze afnemers van hetgeen dat door anderen ontwikkeld is.

Innovatie als collectief leerproces

Innovatieprocessen in het onderwijs zijn complex. Kleine verschuivingen kunnen onverwachts grote effecten hebben. Het belang van de docenten en hun actieve betrokkenheid wordt steeds meer erkend. Onderwijsinnovatie wordt gezien als een collectief leerproces binnen de school. Bij ingrijpende veranderingen moet de verandering in alle organisatielagen plaatsvinden om te slagen (Van der Hilst, 2012).

Interessante leertheoriën bij innovaties

 • Schön en Argyris maken een onderscheid in single loop learning en double loop learning. Bij singleloop learning gaat om het handelen zelf. Bij double loop learning gaat daarbij ook om een reflectie op het handelen en worden gevolgen, emoties en gevoelens meegenomen.
 • Engeström spreekt van meerdere activiteitssystemen, die samen vanuit hun eigen gezichtspunt tot een gezamenlijke oplossing van een probleem komen.
 • Senge beschrijft vijf disciplines die mits goed toegepast tot beter teamwork leiden. Deze vijf disciplines zijn: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gemeenschappelijke visie opbouwen, teamleren en systeemdenken.

Samenhang

Van der Hilst (2012) geeft aan dat ingrijpende veranderingen in alle organisatielagen plaats moet vinden om te slagen. Binnen de teams kunnen met name de masterdocenten een aanzet geven. De manier waarop dit kan gebeuren is in communities of practises of communities of learning

Hier kun je vinden:
Essays over de invoering van competentiegericht leren

Essays over Focus op vakmanschap

Filmpjes

Aan de slag met je team

Met de toolbox Samen vernieuwen in de praktijk kun je de innovatie introduceren

Via een wereldcafé kun je elkaar informeren en de standpunten bespreken

Om te weten hoe het staat met de innovatieontwikkeling in je team kun je samen nagaan in welke fase van ontwikkeling het team is.

Theorie

Ruijters, M.,Simons, R.J.(2012). Canon van het leren, 50 concepten en hun         grondleggers Deventer: Kluwer

Senge, P.M. (1992) De vijfde discipline- De kunst en praktijk van de lerende       organisatie. Schiedam: Scriptum

Een gedachte over “Innovatieprocessen in scholen

 1. Een voorbeeld van een collectief leerproces beschrijven Kattenpoel Oude Heerink, De Boer, De Jong & Pillen (2007). Zij zijn tot 4 leerprincipes voor de vernieuwing van onderwijs binnen OSR gekomen.
  Principe 1: Een leerproces is krachtig als alle belanghebbenden bij het leerproces betrokken zijn bij de vormgeving
  Principe 2: Een leeromgeving is het krachtigst als alle betrokkenen erin leren
  Principe 3: Leren start bij de persoonlijke urgentie vanuit de werkpraktijk van de cursist.
  Principe 4: leren is ruimte geven aan de cursist om zijn eigen leerweg vorm te geven
  De ontwerpprincipes zijn relationeel van aard. Zij zijn gericht op samenwerking die leidt tot kennisproductiviteit. In deze casus speelt het erkennen van elkaars expertise in de samenwerking tussen oudere en jonge medewerkers een rol.
  Zie http://kessels-smit.com/files/OSR_en_KS_2007_Develop_III.pdf voor het hele artikel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s