Leerpsychologie

De leerpsychologie is een onderdeel binnen de psychologie dat zich bezig houdt met het bestuderen van het leren van mensen. Hoe leren mensen, op welke manieren kan dat efficiënt gebeuren en hoe zorgen we ervoor dat het geleerde langer onthouden blijft. Belangrijk gerelateerd onderzoek is het onderzoek naar de werking van het brein. De laatste 20 jaar is er veel onderzoek verricht op deze gebieden. Toch komt slechts een beperkt deel van deze vergaarde kennis over de psychologie van het leren op de werkvloer terecht waar een docent het leren van studenten moet vormgeven.

Leerpsychologisch constructivisme

Het sociaal-constructivisme is een belangrijke stroming in de leerpsychologie. Het sociaal-constructivisme is gestoeld op de basisaanname dat mensen hun werkelijkheid construeren door te interacteren met andere mensen. Andere mensen creëren ook hun (andere) werkelijkheid. De subjectiviteit van mensen is daarbij het uitgangspunt  (Simons, 1999). Hij vertaald deze principes naar de leersituaties en komt dan tot vier kernbegrippen in het leerpsychologisch constructivisme:

  1. Construeren – actieve betekenisconstructie
  2. Interacteren – gezamenlijk construeren van betekenis (community of practice)
  3. Reflecteren – onderzoeken van alternatieve perspectieven
  4. Contextualiseren – verbinden met context, situaties en toepassingen

Om tot constructivistisch leren te komen moeten alle hierboven beschreven aspecten aan de orde komen. Simons stelt daarbij ook dat onderwijsinstellingen de verantwoordelijkheid voor deze stappen niet te veel aan studenten moet overlaten.

De 5 dimensies van het leren

Op basis van de onderzoeken binnen de leerpsychologie en de daarin vergaarde kennis kunnen de leerprocessen van onze studenten tegen het licht gehouden worden. Zeker bij het inzetten van vernieuwingstrajecten is dit essentieel om te zorgen dat de vernieuwing ook daadwerkelijk bijdraagt aan betere leerresultaten voor de studenten. Een praktisch hulpmiddel daarbij is het boekje leren in 5 dimensies van Marzano & Miedema (2011). Dit boek waarin ook de kernbegrippen van leerpsychologisch constructivisme te herkennen zijn overbrugt de kloof tussen theorie en praktijk door vanuit een theoretische achtergrond praktisch toepasbare werkvormen te beschrijven.

Het model waarop dit boekje gebaseerd is, Dimensions of Learning van Marzano, onderscheidt 5 dimensies die samen complexe leerprocessen beschrijven. Die 5 dimensies zijn:

  1. Motivatie
  2. Het verwerven en integreren van nieuwe kennis
  3. Het verdiepen en verbreden van kennis
  4. De toepassing van kennis in betekenisvolle situaties
  5. Reflectie

Aan de slag met je team

Het boekje Leren in 5 dimensies biedt uiteenlopende didactische werkvormen.  Het team kan dit boekje als uitgangspunt gebruiken om tot een betere mix van werkvormen te komen bij het vernieuwen van curricula.

Wat vind je hier verder

Relevante literatuur

Marzano, M., & Miedema, W. (2005). Leren in 5 dimensies. Assen: Van Gorcum.

Simons, P. R. (1999). Een leerpsychologische analyse van medisch onderwijs. Gezond onderwijs. Proceedings Gezond Onderwijs Congres 1998, (pp. 3-13).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s