De why, how en what van het ‘Inspiratiemodel’

Door Marian de Waij

Why

Senge (2008) zegt: een organisatie waarin mensen voortdurend hun vermogen uitbereiden om de resultaten die zij werkelijk verlangen te bewerkstelligen, waar nieuwe en uitgebreide denkpatronen worden gestimuleerd en waar collectieve ambitie de ruimte krijgt en waar mensen voortdurend leren om samen te leren, is een lerende organisatie. Deze visie heeft samen met maatschappelijk en economisch ontwikkelen ervoor gezorgd dat er een noodzaak is ontstaan om organisaties anders in te richten. Een kernwaarde/speerpunt daarbij is om van de organisatie een lerende organisatie te maken.

Vanuit vier motieven willen wij als masterdocent graag het leren in en van onze organisatie, te beginnen bij ons eigen team, stimuleren:

  1. Onze drive om samen met een/ons team, een lerend team te willen zijn. Wij weten nog niet precies hoe we een en ander kunnen bewerkstelligen, maar het stimuleert ons, om dat uit te gaan zoeken.
  2. We werken allemaal in een veranderende organisatie. Onze ervaring is, dat veranderingen over het algemeen weerstanden bij collega’s kan oproepen. Weerstanden kunnen juist gebruikt worden om samen te leren. Echter de weerstanden worden op dit moment meestal nog niet aangegrepen om met elkaar te leren. Wij (Edie, Ruud, Ad en Marian) ervaren weerstanden bij onze teams tijdens innovatieprocessen op dit moment. Het leek ons in een behoefte te voorzien om  een hulpmiddel  te gaan ontwerpen voor de masterdocent,  om weerstanden om te buigen tot een lerende situatie.
  3. Uit divers onderzoek (Homan, vd Hilst) is gebleken dat veranderingen van binnenuit, de grootste van slagen hebben. Wij willen graag bijdragen en sturing geven aan veranderingen van binnenuit door middel van het stimuleren van ideeën en krachten van teams. Zodoende willen wij de schakel en een onderdeel worden  van een lerend team.
  4. Dit is/wordt een taak voor de masterdocent die vanaf het begin door onze organisaties is aangegeven.

How

Door datgene wat we geleerd hebben van o.a. Senge en verwijzingen, Wenger, Coenders, Homan, Dochy, van der Hilst, gedurende deze opleiding te verwerken in een product dat gebruikt kan worden in de uitvoeringspraktijk van een masterdocent.

 What

Wij willen graag een inspiratiemodel ontwikkelen dat te gebruiken is in de praktijk van een masterdocent. Dit model is ter ondersteuning van de masterdocent ten behoeve van het stimuleren van leren in teams. Het is gelieerd aan de drie competenties die ten grondslag liggen aan de functie van masterdocent. Te weten: inspireren, onderzoeken,  en ondernemen. Doel van het inspiratiemodel is dat een masterdocent een model aangereikt krijgt, op basis waarvan hij met een team al lerend een innovatie kan begeleiden en invoeren. Daarbij brengt hij systematisch alle competenties in de praktijk.

(The why,how and what vormen gedrieen de gouden cirkel van Simon Sinek)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s