Teamvorming en leergemeenschappen

Leren in werksituaties, de didactiek van het werkplekleren en professionele leergemeenschappen

Conclusie
Het team heeft behoefte aan het verbeteren van de communicatie en mist een gemeenschappelijk doel. Vanuit de interviews zien we dat de verbeterpunten die genoemd worden o.a. zijn: teamleden willen meer tijd en ruimte om beslissingen te kunnen nemen. Teamleden hebben behoefte aan visie en missie, die door het gehele team gedragen wordt. Tevens willen de teamleden alle kennis en informatie met het gehele team delen, lesbezoeken tussen de teamleden initiëren en goede feedback kunnen geven en ontvangen.

Probleemverheldering
Maatschappelijke ontwikkelingen (wet BIO, CAO, focus op vakmanschap, professioneel statuut) vragen om meer zelfstandigheid en regelruimte van de teams en zijn of haar docenten. Het doel is de eigen inbreng van teams te vergroten door teams meer verantwoordelijkheden te geven en om de regelruimte van docenten te vergroten in de organisatie. Voor de organisatie is het voor de toekomst en de kwaliteit van het onderwijs van groot belang, dat de teams en docenten zich blijven ontwikkelen.

Doelstelling onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is om het team tot een leergemeenschap te vormen. Hiervoor is inzicht nodig in de factoren die het ontwikkelen van een leergemeenschap stimuleren, waarna het gehele team aan de ontwikkeling van de leergemeenschap kan werken om meer zelfstandigheid en regelruimte te bewerkstelligen. Het optimaliseren van het zelfstandig opereren van het team en ervoor zorgen dat het team zich in de toekomst continue kan blijven ontwikkelen en verbeteren is het doel.

Theoretisch kader
Om te onderzoeken welke factoren van belang zijn is het theoretisch kader allereerst gebruikt om onderzoek te doen naar een leergemeenschap. Hieruit zijn de belangrijkste onderdelen uitgeschreven. Het gaat om betrokkenheid, team, teamsamenstelling en docenten, gedrag en communicatie en taakbeleid. Hieruit is een variabele schema samengesteld met indicatoren. Deze resultaten zijn gebruikt om de interview gegevens te analyseren.

Onderzoeksopzet (soort onderzoek, instrumenten, doelgroep)
Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van actieonderzoek, hierbij gaan we uit van de positieve elementen die al aanwezig zijn binnen het docententeam, om tot een professionele leergemeenschap te komen. Om inzicht te krijgen in de verbeterpunten binnen het team is literatuur onderzoek gedaan. Hieruit is een variabelen schema vastgesteld en een topic lijst met open vragen om interviews af te nemen ontwikkelt. Er zijn zes van de dertien teamleden geïnterviewd, doormiddel van open vragen. Voor de analyse van de interviews zijn de variabelen gebruikt, waaruit aanbevelingen geformuleerd zijn. Deze worden aan het team voorgelegd om als team aan te werken (interventie wereldcafé).

Resultaten onderzoek
Van belang voor de ontwikkeling van de leergemeenschap zijn: teamproces stimuleren, gemeenschappelijke doelen en waarden vormen (visie en missie), groter collectief ontwikkelen door open communicatie, beter met elkaar communiceren, kritisch op elkaars functioneren zijn, aanspreken op gedrag en een cursus professioneel feedback volgen.

Aanbevelingen onderzoek
De aanbevelingen zijn door de onderzoeker in vijf hoofdpunten samengebracht:
visie en missie creëren, wat vindt het team belangrijk, leergroepen, verdelen inzet en het geven, ontvangen van professionele feedback.
Door als team een gezamenlijke visie en missie te ontwikkelen en deze te laten aansluiten bij de visie en de missie van het Nova College. Zetten we een eerste stap naar het creëren van een gezamenlijk doel en waarden en de ontwikkeling van de leergemeenschap. Voorstel aan het team hierbij: leerling resultaten voorop, samen aan hetzelfde werken, meer gelijkheid in gedachten, team, pedagogiek en didactiek (onderwijsinhoud).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s